Odpowiedzi

Nie można do końca precyzyjnie zdefiniować definicji narodu.
Naród jest to wspólnota ludzi , która łączy ,język,historia,terytorium.Zbiorowość ludzi, która jest związana więziami naturalnymi, która jest oparta na wierze, tradycji  . Społeczeństwo tworzące naród tworzyła przez pokolenia i doskonaliła język,potrzeby. Tworzy własną niepowtarzalną kulturę,  ,która jest ozdobą każdego państwa w jej ramach literatury, sztuki.Jest wynikiem działalności jednostek i Grup społecznych.


Pozdrawiam Kamil21061997

50 4 50
Naród jest to określenie wspólnoty ludzi. Naród łączy wspólne obyczaje , kultura, a także wiara chrześcijańska. Naród jest podzielony na różne warstwy społeczne.  Naród związany jest także  wspólnym językiem , tradycją , a także terytorium na którym się znajduje.
62 4 62