26.Praca jaką wykonał piecyk elektryczny o mocy 4,4kW wynosi 2,64kWh,Jak długo był włączony ? 27.Jakie ciepło wydzieliło się na oporniku o oporze 0,4 oma w czasie 12s jeżeli natężenie prądu wynosi 2,5A? 28.Uzwojenie pierwotne transformatora ma 400 zwojów a wtórne 1800 zwojów Jakie będzie napięcie na uzwojeniu wturnym jeżeli na pierwotnym ma wartość 12V? 29.Zamień 2,4kWh na J? 30.Echo odbite od góry zostało usłyszane po 6 sekundach od krzyku . Jak daleko jest od góry . Przyjmij prędkość dzwięku 330m/s. 31.Jak daleko uderzył piorun jeśli od błyskawicy do usłyszenia grzmotu minęło 9s. Przyjmij prędkość dżwięku 330m/s . 32.Ciśnienie w wodzie na oewnej głębokości ma wartość 7kPa. Jaka jest ta głębokość? 33.Jaka będzie siła wyporu, która działa na przedmiot o objętości 400cm sześciennych, który zanużono w cieczy o gęstości 800kg/m sześcienny.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T20:13:05+01:00
26.
W=P*t
t=W/P=2,64kWh/4,4kW=0,6h

27.
Q=U*I*t
z prawa Ohma I=U/R
Q=I²*R*t=2,5²*0,4*12=30J

1 5 1