Odpowiedzi

2009-12-09T20:21:25+01:00
Reakcja uwodnienia heks-3-enu

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3 + H-OH → CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH2-CH3 Jest to reakcja addycji wody. Powstaje heksanol (alkohol)
Tę grupę (OH)można narysować tak, że rysujesz kreskę pionową od czwartego węgla i na jej końcu piszesz OH