1) Klient Y wpłacił do banku na 24 miesięczną lokate terminową kwote 10000 zł bank oferuje oprocentowanie roczne o wysokości 12,75%. Jaką kwote otrzyma klient Y po 24 miesiącach?


2) Pan Robert wygrał w ,, Milionerach" kwotę 64 000 zł i postanowł ją wpłacićdo banku. Bank zaoferował dwa rodzaje lokat terminowych:
a) sześciomiesięczną z oprocentowaniem rocznym 10,5%
b) dwudziestoczteromiesięczną z oprocentowaniem rocznym 11,3 %

Która z proponowanych ofert jest korzystniejsza dla pana Roberta po 2 latach i o ile?


Z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T20:55:11+01:00
1.
112,75% * 10000 = 112,75/100 * 10000 = 11275
112,75% * 11275 = 112,75/100 * 11275 = 12712,5625 = 12712,56 [zł]
2.
a)
110,5% * 64000 = 110,5/100 * 64000 = 70720 [zł]
110,5% * 70720 = 110,5/100 * 70720 = 78145,6 [zł]
110,5% * 78145,6 = 110,5/100 * 78145,6 = 86350,89 [zł]
110,5% * 86350,89 = 110.5/100 * 86350,89 = 95417,73 [zł]

111,3% * 64000 = 111,3/100 * 64000 = 71232[zł]

95417,73zł - 71232zł = 24185,73zł

odp. lepsza jest lokata sześciomiesięczna, o 24185,73 zł.