Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T10:21:50+01:00
Autorytetem dla współcześnie rządzących mógłby byc np.Zygmunt I Stary.Za jego panowania nastąpił rozkwit kultury i sztuki.Polska za jego panowania rozwinęła się nie tylko pod względem gospodarczym i kulturalnym,ale także i politycznym.Rozwiązany został ostatecznie problem krzyżacki,dzieki czemu Polska uzyskała nowe terytoria nad Bałtykiem.Zawarta została Unia polsko-litewska.Znacznie też wzrosła rola szlachty,gdy wprowadzono zasadę wolnej elekcji.Również wtedy szlachta sprawowała rządy w państwie,uczestnicząc w obradach sejmu walnego.
Zygmunt I Stary był dobrym władcą,który dbał nie tylko o swoje ineresy,lecz także liczył się ze zdaniem innych:szlachty,duchowieństwa.