Odpowiedzi

2009-12-10T10:13:58+01:00
M=10 kg
F=40 N
a=2 m/s^2
f=?

Fw=F-T (siła F i T mają ten sam kierunek, ale przeciwny zwrot, układ porusza się w kierunku działania siły F dlatego siła F ma wartość dodatnią i odejmujemu od niej przeciwnie skierowaną silę T - tarcia -> daje nam to siłę wypadkową działającą na ciało)

Fw=m*a (z zasady dynamiki)
T=f*N=f*m*g (nacisk to ciężar, bo ciało porusza się po poziomym torze)

podstawiamy do Fw=F-T:
m*a=F-f*m*g

przekształcamy wzór by wyznaczyć f:
f*m*g=F-m*a
f=(F-m*a)/(m*g)

podstawiamy wartości:
f=(40-10*2)/(10*9,8)=0,2 --> nasz sukany wynik
współczynnik tarcia jest to wartość bezwymiarowa (nie ma jednoski)
1 5 1