Odpowiedzi

2009-12-09T20:34:39+01:00
1 szkoła wyższa, założona w 1740 w Warszawie przez Stanisława Konarskiego
2 urządzenie do wyświetlania informacji z komputera bezpośrednio podłączone
3. Ksiązka ze zbiorem haseł i ich wyjaśnieniami
4. posługiwanie się umysłem, racjonalne myślenie
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T20:34:10+01:00
Collegium Nobilium – szkoła wyższa, założona w Warszawie przez pijara Stanisława Konarskiego w 1740roku
Monitor - urządzenie wyjściowe, podłączone do komputera będące źródłem światła
Encyklopedia – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru haseł z wyjaśnieniem ich znaczenia. Hasła są ułożone zazwyczaj alfabetycznie, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.
Racjonalizm – Racjonalizm w nowożytnej filozofii wywodzi się od Kartezjusza. W anglosaskiej tradycji filozoficznej bywa nazywany racjonalizmem kontynentalnym. A filozoficzne podejście w epistemologii zakładające możliwość dotarcia do prawdy z użyciem samego rozumu z pominięciem doświadczenia, poprzez stworzenie systemu opartego na aksjomatach, z których poprzez dedukcję można wywieść całość wiedzy.

powinno być dobrze :)*
2 5 2
2009-12-09T20:34:58+01:00
Collegium nobillum :
Zakład wychowawczy założony przez pijarów w 1740 r w
Warszawie. Twórca - S. Konarski chciał tam kształcić elitę intelektualną przygotowującą reformę RP.
Encyklopedia-
Bardzo duża baza haseł , ilustracji ,wiadomości
Racjonalizm -
Filozofia zakładająca wyższość poznania umysłowego nad poznaniem zmysłowym
Monitor -
Wyświetlacz podłączony do komputera,jest urządzeniem wyjściowym,przekazuje obraz