1. Wymień 6 miast w Polsce podlegających do UNESCO.
2. Opisz transport lotniczy i samochodowy w Polsce.
3. Wymień 6 działów usług w Polsce.
4. Opisz swodobę usług.
5. Opisz swobodę kapitałów.

Proszę o zrobienie solidnie tych zadań (wszystkich !!!) ponieważ takie zadania będę miał na sprawdzianie i musze dostać 5 ;)
Różne spamy itp. zgłaszam jako błędne .

1

Odpowiedzi

2009-12-12T20:08:58+01:00
1. Kraków, Wieliczka, Warszawa, Zamość, Toruń, Malbork
2. W Polsce lotnictwo ma większe znaczenie tylko w komunikacji międzynarodowej. Największym przewoźnikiem jest LOT, jedno z najstarszych towarzystw lotniczych w Europie. Korzysta z niej ok. 2 mln. pasażerów rocznie.
Transport samochodowy jest najważniejszy, lecz w Polsce nie aż tak bardzo dobrze rozwinięty. Szczególnie brakuje w Polsce dróg szybkiego ruchu oraz autostrad .Najgęstszą sieć dróg mają województwa południowej i zachodniej Polski.
3. Usługi: handel, szkolnictwo, opieka społeczna, działalność komunalna, łączność, ochrona zdrowia, administracja publiczna
4. Swoboda świadczenia usług prawo świadczenia usług przez jeden z krajów UE, na rzecz nnych krajów UE, bez potrzeby posiadania w tych krajach stałego zakładu pracy bądź przedstawicielstwa.
5. Swoboda przepływu kapitału to przeniesienie majątku z jednego do drugiego państwa członkowskiego,dążenie do wspólnego rynku usług finansowych
1 5 1