1.Oblicz miesięczne koszty przedsiębiorstwa przy wielkości prduktu wynoszącej 2400 sztuk i przy podanych założeniach
Przedsiębiorstwo ponosi w trakcie swojej działalności następujące koszty:
-miesięczne płace kierownictwa i administracji - 5000zł
-roczny koszt amortyzacji maszyn i urządzeń - 2000zł
-roczny koszt konserwacji maszyn - 800zł
-koszt produkcji jednego wyrobu: surowiec - 60zł, energia - 5zł, płaca robotnika - 10zł


2.Oblicz wynik finansowy brutto działalności podstawowej przedsiębiorstwa (zadanie 1) w wypadku sprzedaży wszystkich wyprodukowanych w ciągu miesiąca wyrobów po cenie 100zł za sztukę.

W obu przypadkach trzeba zrobić dokładne obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T11:18:44+01:00
Na początek oblicz sumę kosztów stałych :
płace -5000zł
koszt amortyzacji -2000:12=166,67 ( miesięcznie )
konserwacja maszyn -800:12=66,67 (miesięcznie )

to jest :5233,34

a teraz koszty wyprodukowania 2400 szt wyrobu
2400*60=144 000
2400*5+=12 000
2400*10=24 000

Razem : 180 000 + 5233,34= 185,233,34

zadanie 2

2400 sztuk *100zł =240 000
obliczamy wynik finansowy
240 000 - 185 233,34= 54 766,66 ( wynik finansowy brutto )
2 3 2