Zad.1
Ustal masowy stosunek stechiometryczny magnezu do: a) tlenu, b) siarki, c) chloru w reakcji łączenia się Mg z wymienionymi niemetalami.

zad.2.
Oblicz, ile gramów węgla trzeba spalić, aby otrzymać tyle gramów dwutlenku węgla, ile go powstaje podczas rozkładu 21g węglanu magnezu.

zad.3
Oblicz, ile gramów siarczku żelaza (III) otrzymamy, jeżeli użyjemy do reakcji syntezy: a) 15g żelaza i 9,6g siarki
b) 5,6g żelaza i 8g siarki

zad.4
Oblicz, czy tlen otrzymamy w wyniku reakcji rozkładu 24,5g chlorku potasu (KCIO3, drugim produktem jest KCI) wystarczy do utlenienia 9,6g magnezu

1

Odpowiedzi

2009-09-06T15:09:12+02:00
Z1.
MgO
Mg : O
24 : 16
3 : 2

MgS
Mg : S
24 : 32
3 : 4

MgCl₂
Mg : Cl
24 : 71

z2.
MgCO₃ → MgO + CO₂
z 84g MgCO₃ powinniśmy wg reakcji otrzymać 44g CO₂
z 21g MgCO₃ powinniśmy otrzymać 11g CO₂

C + O₂ → CO₂
12g C + 32g O₂ --> 44g CO₂
3g C + 8g O₂ --> 11g CO₂

3.
Fe₂S₃
2Fe + 3S ---> Fe₂S₃
a)
112g Fe + 96g S --> 208g Fe₂S₃
11,2g Fe + 9,6g S --> 20,8g Fe₂S₃

b)
112g Fe + 96g S --> 208f Fe₂S₃
5,6g Fe + x g S --> y g Fe₂S₃

y = 5,6 × 208 ÷ 112
y = 10,4 [g]

4.

2KClO₃ --> 3O₂ + 2KCl
z 245g KClO₃ otrzymamy 96g O₂
z 24,5 KClO₃ otrzymamy 9,6g O₂

2 Mg + O₂ --> 2 MgO
do utlenienia 48g Mg potrzeba 32g O₂
do utlenienia 9,6g Mg potrzeba xg O₂

x = 9,6 × 32 ÷ 48
x = 6,4

Odp: Wystarczy.

Proszę :)
3 3 3