Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami:
a)Umowne linie na globusie, biegnące z północy i z zachodu na wschód, tworzą...........
b)Półokręgi, które łączą biegun północny z południowym, to....
c)Linie biegnące z zachodu na wschód, położone równolegle względem siebie, to...
d) Najdłuższym równoleżnikiem na Ziemi jest...
e)Obraz siatki geograficznej przedstawiony na płaszczyznie to...
f) Objaśnienie umownych znaków użytych na mapie to...

3

Odpowiedzi

2009-12-09T20:37:47+01:00
A) siatkę geograficzną
b) południki
c) równoleżniki
d) równik
e) siatka kartograficzna
f) legenda
35 4 35
2009-12-09T20:37:56+01:00
A) Umowne linie na globusie, biegnące z północy i z zachodu na wschód, tworzą współrzędne geograficzne
b)Półokręgi, które łączą biegun północny z południowym, to południki
c)Linie biegnące z zachodu na wschód, położone równolegle względem siebie, to równoleżniki
d) Najdłuższym równoleżnikiem na Ziemi jest równik
e)Obraz siatki geograficznej przedstawiony na płaszczyznie to siatka kartograficzna
f) Objaśnienie umownych znaków użytych na mapie to legenda
18 4 18
2009-12-09T20:39:41+01:00
A) siatkę geograficzną
b) południki
c) równoleżniki
d) równik
e) siatka kartograficzna
f) legenda
18 4 18