Za początek epoki średniowiecza uznaje się rok.......... , czyli datę..........Koniec epoki ................. wyznacza data............ wiążąca się z .......................... Nazwę średniowiecze stworzyli ludzie epoki ..........................., którzy uznali te czasy za mroczne w stosunku do epoki starożytności. Filozofia ...............oraz................... przedstawia cel życia ludzkiego jako dążenie do spotkań z .....................Dzieła literackie. muzyczne, malarskie przedstawiają tematykę..................... Językiem obowiązującym w kościele i nauce jest...............

2

Odpowiedzi

2009-12-09T20:37:52+01:00
1. 476
2. Upadku Imperium Rzymskiego.
3. średniowiecza
4. 1492
5. z odkryciem Ameryki przez Kolumba
6. renesansu
7. Uniwersalizm
8. Teocentryzm
9. Bogiem
10. religijną
11. Łacina
2009-12-09T20:40:38+01:00
476,upadku cesarstwa zachodniorzymskiego,średniowiecza,1492,odkryciem Ameryki,renesansu,średniowieczna,(nie wiem),bogiem,religijną,łacina