Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T20:46:28+01:00
- Demokryt z Abdery - swe rozważania oparł na poglądzie, że w człowieku występują dwie władze: władza intelektualna (rozum) i władza odpowiedzialna za działanie, którą określał mianem serca (obie łącznie należały do duszy), twórca atomizmu
- Sokrates - wprost nie wzywał do cnoty, ale prosił o zastanowienie się nad nią
- Poglady Platona:
1. Własnością pojęć jest jedność i stałość.
2. Przedmioty wedle, których pojęcia są urobione, musza mieć te same własności, co pojęcia.
3. Wszystkie rzeczy, jakie znamy z doświadczenia, właśnie tych cech nie posiadają są, bowiem złożone i zmienne.
- Arystoteles:
Arystoteles dzielił filozofię na "filozofię teoretyczną" oraz "filozofię praktyczną".
Filozofię praktyczną dzielił dalej na: "etykę" i "politykę"
Filozofię teoretyczną zaś ze względu na stopień jej abstrakcyjności podzielił na: "fizykę", "matematykę" i "filozofię pierwszą".
- Heraklit z Efezu: Filozofia Heraklita głosi, że 'ciągłe stawanie się i przemijanie jest najważniejszą cechą bytu, zaś stawanie się i przemijanie jest wynikiem nieprzerwanego ścierania się przeciwieństw'


Konstrukcje i wynalazki Archimedesa:
- prawo Archimedesa
- aksjomat Archimedesa
- zasada dźwigni
- prawa równi pochyłej
- środek ciężkości i sposoby jego wyznaczania dla prostych figur
- pojęcie siły
- przybliżona wartość liczby pi
- śruba Archimedesa
- zegar wodny
- organy wodne
- machiny obronne
- udoskonalił wielokrążek i zastosował do wodowania statku
- przenośnik ślimakowy