Odpowiedzi

2009-12-09T21:24:28+01:00
1. etan(C2H6) + Br2 --->(nad strzałką "pod wpływem światła") C2H5Br(bromoetan) + HBr(bromowodór)
2.propen(C3H6) + HCl(chlorowodór) ----> C3H7Cl(chloropropan)
3.butyn(C4H6) + Cl2 ---> C4H6Cl2(dichlorobuten)

bromoetan

C-C-Br do 1 węgla 3 wodory a do drugiego 2 wodory


chloropropan

C-C-C-Cl do 1 węgla 3 wodory a do 2 i 3 po dwa wodory


dichlorobuten

C=C-C-C przy 1 i 2 węglu po 1 bromie , przy 1 węglu 1 wodór, przy drugim
0 wodorów, przy 3 dwa wodory i przy 4 trzy wodory :)