Odpowiedzi

2009-12-09T20:47:35+01:00
Cm=(Cpxd):(Mx100%)

Cm=130.4:98x100=0.0133 mol/cm³

Cm=13.3 mol/dm³
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T20:47:51+01:00
Oznaczenia
Cm - stężenie molowe
Cp - stężenie procentowe
dr - gęstość roztworu
M - masa molowa
~~ - około

dr=1,63 g/cm³= 1630 g/dm³
M H3PO4 = 3 * 1 + 31 + 4 * 16 = 98 g/mol
Cm=n/V
n=ms/M
v=mr/dr
podstawiamy:
Cm=(Cp*dr)/(M*100%)
Cm=(80%*1630 g/dm³)/(98 g/mol * 100%)
Cm=0,8*1630 g/dm³ / 98 g/mol
Cm=1304 g/dm³ / 98 g/mol
Cm~~13,3061224