Odpowiedzi

2009-12-09T20:39:54+01:00
Gospodarak folwarczno pańszczyźniana
Zyski czerpała część szlachty- stą jej zróżnicowanie eonomiczne
- przywiążaneie chłopów do ziemi zakaz opuszczania wsi
- zwiększenie wymiaru pańszczyzny (darmowej pracy)
- dominowały uprawy zbóż rozwój folwarku szlacheckiego upowszechnienie gospodarki ekstensywnej wzrost produkcji osiągany poprzez powiększanie obszru uprawy a nie wzrost wydajnosći
- wykorzystanie zapotrzebowania Europy Zachodniej na zbóżą bydło drewno i skóry
-Upadek miast
- rozwój osadnictwa na Kresach Wschodnicg rozkwit handlu bałtycikiego
dominacja produkcji cechowo-rzemieślniczej
- refeudalizacja- czyli powrót do feudalizmu

Ważne jest to żę dominowała ona na terenach na Wschód od Łaby czyli w Europie Wschodniej
1 5 1