Odpowiedzi

2009-12-09T20:49:50+01:00
1. Podaj przykład na ziarnistą budowę materii . => Zjawiskiem, które nie wątpliwie świadczy o ziarnistej budowie materii jest samorzutne rozprzestrzenianie się jednej substancji w wodzie np. atrament w wodzie oraz mieszanie się dwóch różnych cieczy np. spirytus i woda.

2 . Podaj symbol, masę i ładunek cząsteczek elementarnych. =>
*proton, symbol p, masa 1,6725·10-27 kg, ładunek dodatni
*neutron, symbol n, masa 1,6748·10-27 kg, ładunek obojętny
*elektron, symbol e, masa 9,1093·10-31 kg, ładunek ujemny.

3. Podaj prawo okresowości Mendelejewa:
stwierdza, że własności pierwiastków nie są przypadkowe, lecz zależą od budowy atomu pierwiastka i zmieniają się w sposób ciągły (regularnie) i równocześnie powtarzalny (okresowo) ze wzrostem liczby porządkowej, widocznej obok symbolu pierwiastka
1 5 1