Zadanie 189.
Zmieszano 125 g 6-procentowego roztworu wodnego glicerolu, potocznie nazywanego gliceryną (związku wykorzystywanego m.in. do produkcji kremów do rąk i mydeł), i 175 g 6-procentowego roztworu wodnego glicerolu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 7 strona 115 - podręcznik
Zmieszano 150 g 4-procentowego roztworu z 250 g 10-procentowego roztworu tej samej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Zadanie 1 C
Do 60 g roztworu soli o stężeniu 12 % dodano:
c) odparowano 20 g rozpuszczalnika.

Proszę o wypisanie danych i szukanych w każdym zadaniu.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T20:50:08+01:00
1)
m1 = 125 g
Cp1 = 6%
m2 = 175 g
Cp2 = 6%
ms1 = 6% x 125 g = 7,5g
ms2 = 6% x 175 g = 10,5 g
ms 3 = ms1 + ms2
ms 3 = 7,5g + 10,5 g = 18g
mr3 = mr1 + mr2
mr3 = 125g + 175 g = 300g
Cp = ms/mr x 100 %
Cp = 18g/300g x 100% = 6%

2)
m1 = 150g
Cp1 = 4%
m2 = 250g
Cp2 = 10%
ms1 = 4% x 150g = 6g
ms2 = 10% x 250g = 25g
ms 3 = 6g + 26g = 31g
mr 3 = 150 g +250g = 400g
Cp = ms/mr x 100 %
Cp = 31g/400g x 100% =7,75 %

3)
mr = 60g
Cp = 12%
ms = 12% x 60g = 7,2g
m rozpuszczalnika = 60g - 7,2g = 52,8 g
odparowano 20g
m rozpuszczalnika po odparowaniu = 52,8 - 20g = 32,8 g
m roztworu po odparowaniu = 60g-20g = 40g
Cp = ms/mr x 100%
Cp = 7,2g / 40g x 100% = 18%
1 5 1