Zad 1.Opusc nawiasy i zredukuj wyrazy podobne (x^2 ----> x do potęgi drugiej)

a) (3x+4y+2z) - (-2x+4y-5z) - (x+3y-2z)
b) (x-2y-3z) - (3x+2y+z) + (4x-3y-3z)
c) -(x^2-3x+2) + (4-3x+2x^2) - (7+4x-3x^2)
d) -(3-2x+4x^2-2x^3)+(-x^3-2x^2-2x-6)

Zad 2 Doprowadz do najprostrzej postaci i oblicz ich wartosci

a) 3(x-4)(x-1)-(2x+3)(2-x) dla:x =o.5
b) (3x-5)(x+2)-2(x+1)(2x-3) dlax = - 1,5
c) 3(3x-1)(4+2x)-4(x+3)(4x-1) dla x= - 2.5

Za pomoc obiecuje 30 pkt;D prosze o szybkie rozwiązanie:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:07:13+01:00
Zad 1.

a) (3x+4y+2z) - (-2x+4y-5z) - (x+3y-2z)
= 3x +4y +2z +2x -4y + 5z -x -3y + 2z=
=4x - 3y + 9z

b) (x-2y-3z) - (3x+2y+z) + (4x-3y-3z)
=x - 2y - 3z -3x -2y - z + 4x - 3y - 3z
= 2x - 7y - 7z

c) -(x^2-3x+2) + (4-3x+2x^2) - (7+4x-3x^2)

d) -(3-2x+4x^2-2x^3)+(-x^3-2x^2-2x-6)
= -3 +2x - 4x^2 + 2x^3 - x^3 - 2x^2 - 2x - 6
= - 9 -6x^2 + x^3

Zad 2 Doprowadz do najprostrzej postaci i oblicz ich wartosci

a) 3(x-4)(x-1)-(2x+3)(2-x) dla:x =o.5
3(x^2 -x -4x + 4) - (4x - 2x^2 + 6 -3x)
3x^2 -3x - 12x +12 - 4x + 2x^2 - 6 + 3x
5x^2 - 16x + 6
5(0.5)^ - 16x0.5 + 6
5x0.25 - 8 + 6= 1.25 -8 + 6= -0.75

b) (3x-5)(x+2)-2(x+1)(2x-3) dlax = - 1,5
3x^ + 6x - 5x - 10 - 2(2x^ - 3x + 2x - 3)
3x^ + x - 10 -4x^ + 6x -4x + 6
-x^ + 3x - 4
-(-1.5)^ + 3x(-1.5) - 4
-2.25 - 4.5 - 4= -10.75

c) 3(3x-1)(4+2x)-4(x+3)(4x-1) dla x= - 2.5
3(12x + 6x^ - 4 -2x) - 4 (4x^ - x + 12x -3)
36x + 18x^ - 12 - 6x - 16x^ + 4x - 48x + 12
-2x^ - 14x= -2(-2.5)^ - 14x(-2.5)= -2x6.25 - 14x6.25=
=-12.5 - 87.5= -100
4 5 4
2009-12-09T21:20:05+01:00
Zad 1
a) (3x+4y+2z) - (-2x+4y-5z) - (x+3y-2z)=3x+4y+2z+2x-4y+5z-x-3y+2z=
4x-3y+9z
b) (x-2y-3z) - (3x+2y+z) + (4x-3y-3z)=x-2y-3z-3x-2y-z+4x-3y-3z=
2x-7y-7z
c) -(x^2-3x+2) + (4-3x+2x^2) - (7+4x-3x^2)=-x²+3x-2+3-3x+2x²-7-4x+3x²=4x²-4x-6
d) -(3-2x+4x^2-2x^3)+(-x^3-2x^2-2x-6)=-3+2x-4x²+2x³-x³-2x²-2x-6=
-9-6x²+x³

Zad 2
dla:x =o.5
a) 3(x-4)(x-1)-(2x+3)(2-x)=3(x²-x-4x+4)-(4x-2x²+6-3x)=3x²-3x-12x+12-4x+2x²-6+3x=3* 0.5²-3*0.5-12*0.5+12-4*0.5+2*0.5²-6+3*0.5=
0.75-1.5-6+12-2+0.5-6+1.5=-0.75

dlax = - 1,5
b) (3x-5)(x+2)-2(x+1)(2x-3)=3x² +6x-5x-10-2(2x²-3x+2x-3)=
3x²+x-10-4x²+6x-4x+6=x²+3x-4=(-1.5)²+3*1.5-4=2.25+4.5-4=2.75

dla x= - 2.5
c) 3(3x-1)(4+2x)-4(x+3)(4x-1) =3(12x+6x²-4-2x)-4(4x²-x+12x-3)=
36x+18x²-12-x-16x²+4x-48x+12=-9x+2x²=-9*(-2.5)+2*(-2.5)²=
22.5+12.5=35
4 5 4