Odpowiedzi

2009-12-09T20:54:11+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:00:19+01:00
C)
3m+n=9
2m-5n = -11

n=9-3m
2m-5(9-3m)=-11

n=9-3m
2m-45+15m=-11

n=9-3m
17m=-11+45

n=9-3m
17m=34

n=9-3m
m=34/17

n=9-3m
m=2

n=9-6
m=2

n=3
m=2
--------------------
d)
4a-2=b
3a+7b=1,5

b=4a-2
3a+7(4a-2)=1,5

b=4a-2
3a+28a-14=1,5

b=4a-2
31a=1,5+14

b=4a-2
31a=15,5

b=4a-2
a=½

b=4*½-2
a=½

b=0
a=½
---------------
e)
5x=4-2y
4x+y=3

5x=4-2y
y=3-4x

5x=4-2(3-4x)
y=3-4x

5x=4-6+8x
y=3-4x

5x-8x=-2
y=3-4x

-3x=-2
y=3-4x

x=2/3
y=3-4*2/3

x=2/3
y=1/3
--------------


f)
6x-3y=9
x+5y= -9,5

6x-3y=9
x=-9,5-5y

6(-9,5-5y)-3y=9
x=-9,5-5y

-57-30y-3y=9
x=-9,5-5y

-33y=9+57
x=-9,5-5y

-33y=66
x=-9,5-5y

y=-2
x=-9,5-5(-2)

y=-2
x=½
1 5 1
2009-12-09T21:06:59+01:00
C)
{3m+n=9
{2m-5n = -11

{n=9-3m
{2m-5n=-11

{n=9-3m
{2m-5(9-3m)=-11

{n=9-3m
{2m-45+15m=-11

{n=9-3m
{17m=34 / :17

{n=9-3m
{m=2

{n=9-3*2
{m=2

{n=3
{m=2

d)
{4a-2=b
{3a+7b=1,5

{b=4a-2
{3a+7(4a-2)=1,5

{b=4a-2
{3a+28a-14=1,5

{b=4a-2
{31a=15,5 /:31

{b=4a-2
{a=0,5

{b=4*0,5-2
{a=0,5

{b=0
{a=0,5

Sorry ale nie wiem naprawdę jak ostatnie przykłady...


1 5 1