Rephrose the following sentences in as many ways as possible.
1)you ought to have checked the battery before you left.
2)everybody is odliged to pay taxes.
3)toy don't need to go to the supermarket today.
4)it wasn't necessary for betty to call a taxi becouse i gave her a lift.
5)they managed to get to the theatre in time ,despite the heavy traffic.
6)toy aren't allowed to keep pets in the building.
7)do you mind i take the rest of the day off?
PROSZE O POMOS;* Z GORY DZIEKI;***********

1

Odpowiedzi

2009-12-10T14:06:12+01:00
Odaje się zdania w tak wielu sposobów jak possible
1) to należało sprawdzić baterię przed lewej. 2) wszyscy odliged do płacenia podatków. 3) zabawka nie trzeba iść do supermarketu dziś. 4) to nie było t niezbędne do Betty wezwać taksówkę, bo dał jej podnoszenia. 5) udało się dostać do teatru w czasie, pomimo dużego natężenia ruchu. 6) zabawki nie mogą utrzymywać zwierzęta w budynku. 7) Pan I myśli wziąć resztę dnia wolnego?


przetłumaczyłam