1)Wskazanie wagi wynosi 72,6 kg. Oblicz ciężar ciała znajdującego się na tej wadze

2)Cegła ma masę m=2,5 kg i wymiary:
a=25 cm ; b=12cm ; c=5cm
Oblicz ciśnienia wywierane na podłoże przy wszystkich możliwych ustawieniach wagi.

3) 101325 Pa - ile to hPa

POMOCY!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-09T21:36:24+01:00
1)
Dane:
m=72,6kg
g≈10m/s²
Szukane
Fg=?
Rozwiązanie
Fg=m*g
Fg=72,6kg**10m/s²
Fg=726N
Ciężar tego ciała wynosi 726N
2)
Dane:
a=25cm=0,25m
b=12cm=0,12m
c=5cm=0,05m
m=2,5kg
Szukane
p1=?
p2=?
p3=?
Fn=?
Rozwiązanie
Fn=2,5kg*10m/s²=25N
a*b=0,25m*0,12m=0,03m²
a*c=0,25m*0,05m=0,0125m²
b*c=0,12m*0,05m=0,006m²
p=Fn/s
p1=25N/0,03m²=833,3Pa
p2=25N/0,0125m²=2000Pa
p3=25N/0,006m²=4166,6Pa
3)
101325 Pa=1013,25hPa