Wstaje o 6,30.Następnie jem śniadanie po śniadaniu ubieram się i o 7,40 wychodzę szkoły.Po południu wracam zmęczona z przyjaciółką do domu i o 15 jem obiad później odrabiam lekcje i jem obiad wieczorem wychodzę na spacer z przyjaciółką.Wracam do domu o 18,00 oglądam tv i jem kolacje idę się myć około 21 i idę spać. PRZETUMACZ PISSSSSSSSSSSSSSS

2

Odpowiedzi

2009-12-09T21:09:14+01:00
E gets up about 6,30.I eat
the
breakfast after śniadaniu then I get dressed and go out szkoły.Po about 7,40 to the noon I come back tired with the friend home
and eat the dinner
later about 15 I do homeworks and eat the dinner in the evening I go out for the walk from przyjaciółką.Wracam about 18,00 home I watch the TV and eat suppers I go to wash myself about 21 and go to sleep.
2009-12-09T21:14:52+01:00
I get up at half past six. I have a breakfast. After the breakfast I dress myself and at 7.40 I go to school. In the afternoon I'm tired and came back to home with my friend. At 15.00 I have dinner. Next, I do my homework. I have dinner again. In the evening I walk with my friend. At 18.00 I come back to home. I watch tv and have a supper. I go to wash about 21 and go to bed