Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:33:03+01:00
Wojsko kwarciane było niejako kontynuacją wojska potocznego. Zostało utworzone w latach 1562 - 1563 oraz 1567 przez Zygmunta II Augusta, wojsko to stanowiło siłę zbrojną Rzeczypospolitej. Nazwa wzięła się od słowa kwarta (oznacza to czwartą część czegoś), ponieważ szlachta przeznaczała na finansowanie tego wojska czwartą cześć podatku w dóbr królewskich (królewszczyzn). Siłę wojska najczęściej stanowili zwykle od czterech do sześciu tysięcy ludzi, w czasie pokoju oddziały te liczyły około 2500 jazdy. Wojsko kwarciane złożone było z jazdy, piechoty i artylerii.
2 5 2