Odpowiedzi

2009-12-09T21:10:05+01:00
1.Mniejszości narodowe w Polsce mają prawo do:
-równego traktowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
-tworzenia własnych instytucji edukacyjnych
-zachowania i rozwoju własnego języka,
-zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury
-uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących tożsamości ich kulturowej
2.W życiu nie należy kierować się stereotypami wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, gdyż każda osoba w danym narodzie jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Jeśli w narodzie jest kilkadziesiąt milionów osób, to nie mogą wszyscy posiadać takich samych cech. Stereotypy są często wynikiem doświadczeń człowieka lub grupy ludzi z osobami danej narodowości. My, po poznaniu osoby tej narodowości możemy mieć zupełnie inne doświadczenia, nie pasujące do stereotypów.
3. a) Jeśli w naszej szkole są osoby należące do mniejszości narodowych, można zorganizować dzień, w którym przedstawią one swoją kulturę.
b) W niektórych miastach są muzea jakichś kultur (nie wiem, czy w Twoim mieście akurat jest). Jeśli jest takie muzeum w okolicy, można poprosić panią o wyjście do niego całą klasą.
c) W klasie można przeprowadzić dyskusję na temat jakiejś mniejszości narodowej: porozmawiać o stereotypach, co wiemy o kulturze i historii, a następnie jedna osoba, która wcześniej się przygotowała może uzupełnić nasze wiadomości jakąś prezentacją.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:15:23+01:00
1. Do zachowania własnych tradycji i odrębności kulturowych.
2. Posługiwania się własnym językiem w życiu prywatnym i publicznym.
3. Do zakładani własnych instytucji i stowarzyszeń.
4. Nauczania w szkołach języka, historii i kultury mniejszości narodowych.
5. Do utrzymywania nie zakłóconych kontaktów między sobą w obrębie swojego kraju oraz z obywatelami tej samej narodowości.