__________________________________________________________

1. Wymień co najmniej trzy przyczyny wprowadzenia określonych limitów połowowych.
2. Obok nazw zwierząt przypisz korzyści jakie się czerpie z ich chowu. :
a mleko
b futra
c skóry
d mięso
e wełna
f pierze
g środek transportu
h jaja

RENIFERY
WIELBŁĄDY
JAKI
SŁONIE
LAMY

???

3.Napisz P gdy informacja jest prawdziwa i F kiedy jest falszywa :

Z mleka reniferów wytwarza się produkty mleczne ...

Dzisiejsze kury domowe pochodzą od zamieszkującego południowo-wschodnią Azję kura bankiwa ...

Historia bydła domowego zaczyna się w Afryce ...

Terminy 'chów' i 'hodowla' zwierząt są synonimami...

4.Poszukaj w najblizszej okolicy szkoły lub twojego domu pięciu znanych ci roślin synantropijnych.Zapisz ich nazwy i wyjaśnij na podstawie literatury, jaką drogą dotarły na miejsce, w którym występują obecnie. Użyj niżej podanych sformułowań.

a są rodzimymi roślinami i występowały w zbiorowiskach niezmienionych przez człowieka
b "uciekły" z uprawy ogródków lub ogródków roślin użytkowych
c zostały przywiezione z nasionami roślin użytkowych
d człowiek przyniósł ich nasiona na ubraniu lub na obuwiu
e nasiona zostały przeniesione przez zwierzęta

5. Doświadczenie:
szklankę napełnij do połowy wodą, sprawdź papierkiem lakmusowym jej odczyn, zapal zapałki w drugim słoiku i napełnij go wodą, zapałki zgaś i szybko odwróć do góry dnem i wlej do niego przygotowaną w szklance wodę, sprawdź odczyn wody papierkiem lakmusowym!!!
Zestaw doświadczalny (mam napisać) : .............................

Wnniosek .............................
__________________________________________________________

Z GÓRY DZIĘKUJĘ!. ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T22:17:59+01:00
3) odpowiedzi:]]
a)-p
b)-f
c)-p
d)-f
1 2 1