Hej musze to mieć koniecznie na jutro

Rodzaje gleby to mady, górskie,bagienne,bielicowe, brunatne i płowe,czarnoziemy,rędziny musze podać miejsce występowania i napisać charakterystyke(żyzność,skała macieżysta,roślinność) do każdego
PROSZĘ
Piszcie co wiecie

1

Odpowiedzi

2009-12-09T21:19:33+01:00
Mam tylko niektóre informacje..

gleby brunatne
skała macierzysta:gliny polodowcowe
roślinność: lasy liściaste i mieszane
żyzność: srednio żyzna

czarnoziemy
skała macierzysta:lessy
roślinność: roślinność stepowa
żyzność: urodzajna

gleby bielicowe:
skała macierzysta:podłoże piaszczysto- żwirowe
roślinność: lasy iglaste
żyzność: mało urodzajna

rędziny
miejsce wystepowania: skały węglanowe

mady
miejsce występowania: osady rzeczne w zalewanych częściach dolin.

tyle.xd
1 1 1