Odpowiedzi

2009-12-09T21:22:13+01:00
A) wzór na kwadrat to a^2 jeżeli pole to 20 cm^2 więc a =√20=2√5
obwód kwadratu 4*a więc 8√5
b) wzór na przekątną kwadratu a√2 jeżeli ma ona długość 5 więc a=5/√2 = 5√2/2
pole równa się a^2 więc (5√2/2)^2 = 12.5
c)pole rombu liczymy ze wzoru ef?2 gdzie e i f to przekątne p = 4√6
obwód możemy policzyć z twierdzenia pitagorasa pamiętając że przekątne przecinają się w połowie więc a² = √2² + (2√3)² = 2 + 12 = 14
a = √14 obw = 4√14