Moje zadanie dotyczy lektury "Wesele" Wyspiańskiego i nie umie sobie z tymi dwoma punktami poradzić:(
-na czym polega symbolika sceny finalnej?
-Jaką postawę wobec sprawy narodowej przyjmuje inteligencja a jaką chłopstwo?
Pomoże ktoś?

1

Odpowiedzi

2009-12-09T21:45:30+01:00
W scenie finalnej jest przedstawiony "chocholi taniec". symbolizuje ona bierność i apatię narodu polskiego. Ludzie dają się uśpić melodii, zapominają o tym co mieli zrobić. W tej scenie Wyspiański krytykuje postawę narodu, który zamiast walczyć trwa w uśpieniu.
Inteligencja nie interesuje się sprawą narodową. Jest im dobrze tak jak jest, nie chcą walczyć. inteligencja jest znudzona i apatyczna. Dziennikarz, który z racji swojego zawodu powinien żywo interesować się polityką, jest nią znudzony. niechętnie odpowiada na pytania Czepca, który wykazuje duże zainteresowanie tematem. Chłopi chcą walczyć ale brak im przywódcy. Są pełni zapału, energii, chęci walki za kraj ale nie potrafią się zorganizować.