Prosiłbym o wykonanie zadań i wyjaśnienie jak je wykonać (jakbym miał robić je przy tablicy)
1)
Zakład przemysłowy pobiera moc Po=100kW za pośrednictwem linii przemysłowej pracującej pod napięciem U=10kV. Jaka jest moc tracona na tej linii, jeżeli jej opór R=20 OMÓW

2)
Przekładnia transformatora wynosi n=10. Oblicz napięcie i natężenie skuteczne prądu na jego wyjściu, jeżeli na wejściu wprowadzany jest prąd o napięciu skutecznym U1=12V i o mocy P=6W.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T22:00:11+01:00
1)
P - moc pobierana przez zakład = 100 kW = 100000W
U - napięcie linii przesyłowej = 10kV = 10000V
R - oporność linii = 20Ω
P = UI
I- natężenie prądu = P/U = 100000/10000 = 10A
prąd przepływający przez oporność powoduje straty mocy w formie wydzielającego się ciepła
ΔU - spadek napięcia na przewodach = IR = 10 razy 20 = 200V
P₁ - moc strat = ΔUI = 200 razy 10 = 2000W = 2 kW
2)
U₁/U₂ = n
U₁ - napięcie strony pierwotnej = 12V
U₂ = ?
n - przekładnia = 10
U₁/U₂ = 10
U₁ = 10U₂
U₂ = U₁/10 = 12/10 = 1,2V
P - moc strony pierwotnej =U₁I₁
I₁ - prąd strony pierwotnej = P/U₁ = 6/12 = 0,5A
I₁/I₂ = n
I₂ = I₁/n = 0,5/10 = 0,05A

7 5 7