1) Oblicz masę wodorotlenku sodu wyniku reakcji 50g sodu y wodą.
2) Oblicz masę produktu powstającego w reakcji 40g glinu y tlenem.
3) Oblicz objętość wodoru wydzielającą się w reakcji 14g wapnia y kwasem chlorowodorowym.
4) Oblicz czy 12g magnezu wystarczy do otrzymania 0.5 mola tlenku magnezu.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T21:32:20+01:00
1.
2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2
50g
1 mol Na - 23 g
x moli - 50 g
x = 2,17 mola
2 mole Na - 2 mole NaOH
2,17 mola - x
x = 2,17 mola
1 mol NaOH - 40 g
2,17 mola - x
x = 82,8 g

2.
4Al + 3O2 --> 2Al2O3
40g
1 mol Al - 23 g
x moli - 40 g
x = 1,74 mola
4 mole Al - 2 mole Al2O3
1,74 mola Al - x
x = 0,87 mola
1 mol Al2O3 - 102 g
1,74 mola - x
x = 177,48 g

3.
Ca + 2HCl --> CaCl2 + H2
14 g
1 mol Ca - 40 g
x moli - 14g
x = 0,35 mola
1 mol Ca - 1 mol H2
0, 35 mola - x
x = 0, 35 mola
1 mol - 22,4 dm3
0, 35 mola - x
x = 0,016 dm3

4.
2Mg + O2 --> 2MgO
1 mol Mg - 24 g
x moli - 12 g
x = 0,5 mola
2 mole Mg - 2 mole MgO
x moli - 0,5 mola
x = 0,5 mola
starczy.
1 1 1