Spośród podanych zdać wybierz zdanie fałszywe( i wyjaśnij dlaczego jest ono fałszywe).
A: Dla każdego X, (x-1)(x-2) =/<--Tutaj znaczek nie jest równy 0
B: Istnieje takie x, że 1/x jest wyrażeniem nieokreślonym
C: Dla każdego x, x(do kwadratu) +4 > 0

1

Odpowiedzi

2009-09-06T13:29:45+02:00
Zdaniem fałszywym jest zdanie b. Jedyną liczbą, dla której ten ułamek nie może być określony jest 0. Jednakże ponieważ 0 jest w mianowniku i nie należy do dziedziny funkcji nie może być użyte. Każda inna liczba spowoduje zapisanie tej liczby w postaci ułamka zwykłego