Bardzo proszę o przetłumaczenie tego tekstu! To bardzo pilne! Z góry serdecznie dziękuję!!!

Uczestnicy podczas całej wymiany będą podzieleni na międzynarodowe drużyny, które będą odpowiedzialne za zorganizowanie różnych fragmentów wspólnie podejmowanych aktywności. Na długo przed rozpoczęciem wymiany będą oni w kontakcie mailowym, aby ustalić i uzgodnić wszystkie aspekty działań. Większość punktów dnia będzie prowadzona przez młodzież na zasadzie warsztatów. Młodzież będzie uczyć się od siebie nawzajem oraz nauczać, czyli dzielić się swoim doświadczeniem, bez względu na kraj pochodzenia. Wspólnie zdobędą podstawowe umiejętności, wyreżyserują, przygotują się i stworzą wspólne dzieło, jakim będzie finałowy pokaz tańca i śpiewu w postaci happeningu ulicznego oraz wystawa prac fotograficznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:29:48+01:00
Participants during the entire exchange will be divided into international teams who will be responsible for organizing the different pieces of the jointly undertaken activity
. For a long time before they will exchange the contact address, to determine and agree on all aspects of operations. Most points one day will be led by young people on the basis of the workshop. Youth will learn from each other and teach, or share their experience
Irrespective of country of origin. Jointly acquire basic skills, directed, and prepare to create a joint work, which will be final show of song and dance in the form of street happenings and photographic exhibition.