Odpowiedzi

2009-09-06T13:36:20+02:00
Geografia fizyczna :
Przykłady:
geomorfologia - formy powierzchni Ziemi i procesy ją kształtujące
oceanologia / oceanografia - Ocean Światowy,
potamologia - wody płynące,
glacjologia - wodę w stanie stałym,

Geografia społeczno-ekonomiczna:

-wyczerpywalność zasobów naturalnych
-eksplozja demograficzna i jej konsekwencje
-produkcja żywności na świecie; problem nadwyżek i niedobór żywności

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-06T13:47:48+02:00
Geografia fizyczna bada naturalne procesy, które zachodzą na powierzchni ziemi i pod jej powierzchnią. Przedmiotem analiz geografii fizycznej są poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, takie jak: skały, woda, powietrze czy gleba.

Geografia społeczno-ekonomiczna bada rozmieszczenie i zróżnicowanie ludzi na Ziemi. Opisuje również formy działalności gospodarczej.
1 4 1
2009-09-06T13:48:38+02:00
Geografia fizyczna zajmuje sie składnikami powłoki ziemskiej: skały, powietrze, woda, gleba. roslinnośc i zwierzeta.
geografia społeczno- ekonomiczna zajmuje sie człowiekiem oraz przejawami jego dziełalnosci w przestrzeni. Funkcje tej geografi to:poznawcza, kształcąca, praktyczna.
1 5 1