Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:46:56+01:00
Zapewne chodziło o "ustrój" ;)
Występował senat, w którego skład wchodzili:
- cenzorzy - kwestorzy
- pretorzy - edylowie
- 2 konsulowie - dyktator
Działało tzw. zgromadzenie ludowe
mąjatkowe
terytorialne
plebejuszy
600 senatorów zasiadało w radzie starszych i rządziło Rzymem, na czele stał naczelnik
1 5 1