Odpowiedzi

2009-12-09T21:54:18+01:00
Obieg siarki w przyrodzie można zaliczyć do cykli biochemicznych przebiegających malym zakresie.Pierwotnym źródłem siarki znajdującej się w glebie są wietrzejące skały macierzyste .
Siarkę z gleby pobierają korzenie roślin, które włączają ją w skład niektórych aminokwasów. Siarka wraca do gleby po obumarciu roślin. Powrót jest wynikiem działania licznych mikroorganizmów, z których jedne redukują siarkę organiczną do H2S lub do siarki mineralnej, a inne utleniają te produkty rozkładu do siarczanów. Siarczany te są ponownie pobierane przez korzenie roślin, co zapewnia ciągłość obiegu siarki. Oprócz siarki pochodzenia organicznego rośliny mogą wprowadzić do obiegu znaczne ilości siarki dostającej się do atmosfery i wody deszczowej w obszarach uprzemysłowionych. W procesie obiegu siarki w przyrodzie aktywną rolę odgrywają bakterie siarkowe, wiążące dwutlenek węgla.
3 3 3
2009-12-09T21:55:13+01:00
Obieg siarki w przyrodzie [inaczej cykl siarki] – cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację siarki i jej związków chemicznych w biosferze.

Siarka w przyrodzie występuje w mineralnej postaci czystej oraz związanej. Jej postacie to siarczki metali (np. piryt), siarczany (np. gips), tiosiarczany, rodanki – także w postaci rozpuszczonej w wodzie, w tym glebowej), tlenki siarki (SO2 i SO3), siarkowodór, a także w związkach organicznych (np. cysteina). W biomasie związane jest 6-10 × 109 t siarki, w siarczanach rozpuszczonych w wodzie morskiej 1,4 × 1015 t.


Obieg siarki, krążenie siarki, biogeochemiczny cykl siarki występują dwie pule jej zasobów: glebowa i atmosferyczna; zasadniczą funkcję w o. s. pełnią mikroorganizmy przeprowadzające procesy redukcji lub utleniania; w glebie i osadach dennych zachodzą przemiany siarczków w siarczany, prowadzone przez bakterie siarkowe aerobowe i anaerobowe; siarczany są przyswajane przez rośliny i wbudowywane w białko będące pokarmem zwierząt; z obumarłych szczątków roślin i zwierząt jest uwalniany siarkowodór ulegający utlenieniu do siarki i siarczanów.


2 3 2