Bardzo prosze o pomoc w tym zadaniu,ogromne dzieki za odpowiedz


.Podaj:
a.nazwę i wzór (strukturalny lub półstrukturalny) izomeru heptanu zawierającego trzy łańcuch boczne tej samej długości,

b.podaj wzór sumaryczny i półstrukturalny alkenu zawierającego 6 atomów węgla w łańcuchu,

c.podaj nazwę systematyczną związku CH3-CH2-CBr2 -CH3

…………………………………………………………………………………………………………………..
2.Napisz równania reakcji i nazwy produktów.
a.addycja Cl2 do etenu,b.addycja H2O do etenu,c.eliminacja HCl z 1,2-dichloroetanu,d.substytucja Br2 do bromoetanu.3.Czy podane związki to homologi, izomery czy te same związki, odpowiedź uzasadnij.
CH3 CH CH CH2 CH3
| |
CH2 CH2 CH3
| | |
CH3 CH3 CH3 CH2 C CH CH2
| | |
CH3 CH3 CH3

…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


4.Ułóż równania reakcji :a) tristearynian glicerolu + wodorotlenek sodu, b) kw. octowy + butanol
Napisz jak nazywają się te reakcje.


A)....................................................................................................................................................................


B)....................................................................................................................................................................

5.Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy 3 izomerów pentanalu.6.Przedstaw budowę i właściwości kwasu metanowego.
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:14:21+01:00
A) CH3-CH(CH3)-C(CH3)2-CH3
b) C6H12
CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3
c) 2,2-dibromobutan
2.
a)CH2=CH2 +Cl2-> CH2(Cl)-CH2(Cl)
1,2-dichloroetan
b)CH2=CH2 + H2O -> CH3-CH2-OH
butanol
c) CH2(Cl)-CH2(Cl) -> (temperatura i katalizator) CH2=CH2 +HCl
eten
d) CH2(Br)-CH3 + Br2 -> (hv katalizatorem) CH2(Br)-CH2(Br) + HBr
1,2-dibromoetan
3. Nie jestem w stanie odczytać związków
4.
a) CH2-O-OC-C17H35 CH2-OH
I I
CH-O-OC-C17H35 + 3NaOH-> CH-OH + 3 C17H35COONa
I I
CH2-O-OC-C17H35 CH2-OH
reakcja wymainy
b)reakcja estryfikacji
5.
CH3-CH2-CH2-CH2-CHO n-pentanal
CH3-CH2-CH-CHO 2-metylobutanal
I
CH3

CH3-CH2-CH2-C-CH3 penton
II
O
6.
kwas metanowy= kwas mrówkowy
HCOOH
-kwas mocny,
- kw. nasycony,
-kwas monokarboksylowy,