!!!150PUNKTÓW!!!
Wybieram najlepsza zgłaszam błędne proszę pisać cale zadania a nie podawać samych rozwiązań ! każdy punkt to osobne zadanie a NIE pytania zamknięte!zadanie morze być w załączniku!!!

1.odczytaj współrzędne wierzchołków z podanych funkcji i określ zwrot ramion;
a) f(x)=4(x-4)²+5
b) f(x)=-3(x-5)²
c) f(x)=-(x+2)-4
d) f(x)=2(x-4)²-6
e) f(x)=x²+7

2.zbiorem rozwiązań nierówności jest...
a) -(x+4)(x-5)≤0
b) (x+2)(x+3)>0
c) -2(x+5)(x+6)<0
d) (x-3)(x+4)≥0
e) (x+2)(x+7)>0

3.Pole powieszchni calkowitej wynosi 24 oblicz objętość

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T22:11:34+01:00
1.odczytaj współrzędne wierzchołków z podanych funkcji i określ zwrot ramion;
a) f(x)=4(x-4)²+5
zawsze pierwsza współrzedna wierzchołka czytana z nawiasu przy x ze zmiana znku a druga współrzedna ta za nawiasem bez zmiany znaku
W(4,5)
ramiona do góry bo a=4(przed nawiasem)
b) f(x)=-3(x-5)²
W(5,0) ramiona do dołu a=-3
c) f(x)=-(x+2)-4
w(-2,-4)ramiona do dołu a=-1
d) f(x)=2(x-4)²-6
W(4,-6)ramiona do góry a=2
e) f(x)=x²+7
W(0,7) ramiona do góry a=1

2.zbiorem rozwiązań nierówności jest...
a) -(x+4)(x-5)≤0
x=-4 v x=5
parabola do dołu ramionami
x∈(-∞,-4>u<5,∞)
b) (x+2)(x+3)>0
x=-2 v x=-3
parabola do góry ramionami
x∈(-∞,-3)u(-2,∞)
c) -2(x+5)(x+6)<0
x=-5 v x=-6
parabola do dołu ramionami
x∈(-∞,-6)u(-5,∞)
d) (x-3)(x+4)≥0
x=3 v x=-4
parabola do góry ramionami
x∈(-∞,-4>u<3,∞)
e) (x+2)(x+7)>0
x=-2 v x=-7
parabola do góry ramionami
x∈(-∞,-7)u(-2,∞)

3.Pole powieszchni calkowitej wynosi 24 oblicz objętość
czego jesli szescianu to
P=6a²
P=24
6a²=24
a²=4
a=2
V=a³
V=2³=8[j³]
1 5 1
2009-12-09T22:19:42+01:00
Zad. 1
a)f(x)=4(x-4)²+5
a=4 p=4 q=5
W=(p,q)
W=(4,5)
a=4>0 ramiona skierowane w górę

b)f(x)=-3(x-5)²
a=-3 p=5 q=0
W=(5,0)
a=-3<0 ramiona skierowane w dół

c)f(x)=-(x+2)-4
a=-1 p=-2 q=-4
W=(-2,-4)
a=-1<0 ramiona skierowane w dół

d)f(x)=2(x-4)²-6
a=2 p=4 q=-6
W=(4,-6)
a=2>0 ramiona skierowane w górę

e)f(x)=x²+7
a=1 b=0 c=7
p=-b/2a=0/2*1=0/2=0 (/ zastępuje kreskę ułamkową)
Δ=b²-4ac=0-4(1*7)=0-28=-28
q=-Δ/4a=28/4*1=28/4=7 (/ zastępuje kreskę ułamkową)
W=(0,7)
a=1>0 ramiona skierowane w górę


Pozdrawiam :)