Zad1.
Suma dwóch liczb wynosi 35.Cena jednej z nich stanowiła 2/3(to ułamek) drugiej liczby. Jakie to liczby?

Zad 2.
Obwód prostokąta wynosi 70 cm.Długość jednego z boków stanowi 2/3(to ułamek) długości drugiego boku.Wyznacz długości boków tego prostokąta.

ZAPISUJCIE WSZYSTKIE OBLICZENIA!

2

Odpowiedzi

2009-12-09T22:18:22+01:00
X+y=35
x=2/3y
2/3y+y=35
x=2/3y
1i2/3y=35
x=2/3y
5/3y=35
x=2/3y
y=15
x=10
__________
2x+2y=70 /:2
x=2/3y
x+y=35
dalej to samom co w zad. od początku xD
2009-12-09T22:21:29+01:00
Zad 1

x-liczba pierwsza
y-liczba druga

x+y=35
2/3x=y

x+2/3x=35
1 2/3x=35 /:1 2/3
x=21

y=35-21 =14

Zad.2
2a+2b=70
a=2/3b
2* 2/3b + 2b=70
4/3b +2b=70
10/3b=70 /:10/3
b=21

2*b=42
70-42=28 (2a)
28:2= 14 (a)