Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 22% podatku VAT.
a) Cena netto komputera jest równa 2200zł. Oblicz cenę brutto. Jaki procent ceny brutto stanowi podatek VAT?
b) Cena brutto komputera jest równa 3172zł. Oblicz cenę netto. Jaki procent ceny brutto komputera stanowi jego cena netto?
c) Podatek VAT doliczony do ceny netto komputera wyniósł 407 zł. Jaka jest cena brutto tego komputera, gdyby jego cena netto została podniesiona o 150zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T22:13:48+01:00
A)proporcja
2200zl - 100%
x - 22%

x=484zł=vat
cena brutto=2200+484=2684

proporcja
2684zł - 100%
484zł - x

x=18%
odp 18%ceny stanowi vat

b)
proporcja
3172zł - 122%
x - 100%

x=2600zł=cena netto

proporcja
3172zł - 100%
2600zł - x

x=82%
odp cena netto komputera stanowi 82% ceny brutto

c)
vat=407zł

proporcja
407zł - 22%
x - 122%

x=2257zł =cena brutto
2257zł-407zł=1850zł=cena netto
1850zł+150zł=2000zł

proporcja
2000zł - 100%
x - 22%

x=440zł=vat gdy cenę netto podnieśmy o 150zł
2000zł+440zł=2440zł=cena brutto komputera po podniesieniu ceny netto o 150zł