Podziałowi uległa komórka 2n=24. Po mitozie otrzymano ... komórki zawierające ... chromosomów.
Podziałowi uległa komórka 2n=28. Po mejozie otrzymano ... komórki zawierające ... chromosomów.
W kontekście rozważanego zagadnienia ( stężenia roztworów) wyjaśnij:
a) jak wpływa posypywanie dróg solą na gospodarkę wodną roślin rosnących na poboczach! Wyjaśnij to zjawisko.
b)Dlaczego latem na straganach w ciągu dnia zrasza się owoce i warzywa.

Co to jest osmoza ? (1 krótkie zdanie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T10:10:03+01:00
1 )Po mitozie otrzymano 2 komórki zawierające 24 chromosomy (2n)

2) Po mejozie otrzymano 4 komórki zawierające 14 chromosomów (1n)

3)Posypywanie dróg solą jest niekorzystne dla roślin rosnących na poboczach,gdyż komórki tych roślin na skutek zbyt dużego zasolenia tracą wodę. Stężenie soli w środowisku jest wyższe niż stężenie soli w komórce,dlatego też woda z komórek roślinnych przenika do środowiska ( na zasadzie osmozy). Roślina nie jest wstanie pobierać wody z gleby(potencjał chemiczny wody w środowisku jest niższy od potencjału wodnego w komórce). Skutkiem dla roślin jest tzw.susza fizjologiczna(mimo dużej ilości wody w środowisku,rośliny jej nie pobierają i w konsekwencji schną),w komórkach roślin zachodzi plazmoliza(na skutek utraty wody,żywa część komórki-protoplast, zaczyna odstawać od ścian komórkowych w związku z czym obumiera)

4) Rośliny na straganach zrasza się w ciągu dnia,gdyż wystawienie ich na działanie promieni słonecznych,wiąże się z utratą przez nie wody,konsekwencją tego jest więdnięcie i utrata walorów estetycznych dla potencjalnych klientów. Zraszanie minimalizuje utratę wody,gdyż komórki roślinne wchłaniają wodę,którą zostały zroszone(zapobiega to ich wysuszaniu)

Osmoza- samorzutny transport rozpuszczalnika(najczęściej wody) przez błony półprzepuszczalne,zachodzi na zasadzie różnicy stężeń substancji rozpuszczonej(z roztworu o stężeniu niższym do roztworu o stężeniu wyższym- układ dąży do wyrównania różnicy tych stężeń)
1 5 1