Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T14:04:27+01:00
Postać ogólna: y=x²-9x+8
postać iloczynowa: f(x)=a(x-x₁)(x-x₂)
x²-9x+8=0
Δ=b²-4ac
Δ=81-4*1*8=81-32=49
√Δ=√49=7
x₁=(9-7)/2=2/2=1
x₂=(9+7)/2=16/2=8
f(x)=(x-1)(x-8)
postać kanoniczna: y=a(x-p)²+q
W=(p,q)
y=x²-9x+8
p=-b/2a=9/2=4,5
q=-Δ/4a= -49/4= -12,25
y=1(x-4,5)²+ (-12,25)
y=(x-4,5)²-12,25