Odpowiedzi

2009-12-09T22:50:32+01:00
Reakcja fotosyntezy to proces biochemiczny z organicznych substancji chemicznych pod wpływem światła.
1 2 1
2009-12-09T22:50:31+01:00
Fotosynteza to biochemiczny proces prowadzący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię chemiczną istot żywych. Cała energia zawarta w paliwach kopalnych (np. węgiel, ropa) właśnie pochodzi z procesu fotosyntezy, która zachodziła w roślinach przez miliony lat. Skład atmosfery Ziemi, a szczególnie obecność w niej nietrwałego tlenu, jest również skutkiem fotosyntezy.
1 5 1