Wózek o masie 10kg zderza się z nieruchomo stojącym drugim wózkiem o masie 20kg . Po zderzeniu oba wózki połączyły się i poruszały razem z prędkością 1m/s wzdłuż tej prostej, po której poruszał się pierwszy wózek. Oblicz prędkość pierwszego wózka przed zderzeniem.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T09:08:20+01:00
M₁= 10 kg
m₂= 20 kg
v= 1 m/s
v₂= 0
v₁- ?

m₁v₁ + m₂v₂ = m₁v + m₂v
ponieważ v₂= 0 równanie ma postać
m₁v₁= v(m₁ + m₂)
v₁= (v(m₁ + m₂))/m₁
v₁= (10 + 20) / 10
v₁= 3 m/s
2 5 2