Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T23:37:00+01:00
Przyjmując że gaz ziemny składa sie w 100% z metanu mamy:
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
widzimy ze 1 mol CH4 daje 1mol CO2,
zatem 40m³ CH₄ da również 40m³ CO₂
Odp. w trakcie miesiąca wyemitowaneo 40m³ CO₂