Proszę rozwiążcie mi te zadania bo miałam z tego pracę kontrolną i dostałam 1, którą muszę poprawić :(

1. Narysuj wykres funkcji
a) y=-x+1
b) y=3x

2. Oblicz miejsce zerowe funkcji y=2x-3 , punkt przecięcia jest wykresem z osią OY. Narysuj jej wykres oraz oblicz pole trójkąta ograniczonego tą prostą i osiami układu współrzędnych.

3. Określ monotoniczność funkcji ( rosnąca,malejąca,stała) :
a) y=5x-12
b) y=7-1/2x
c) y=2

4. Wyznacz równanie prostej do której należą punkty C (-7,5) i D (2,-1)

5. Oblicz współczynnik kierunkowy prostej do której należą punkty : C (-7,5) i D (2,-1)

6. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej y=-2x+4 i przechodzącej przez punkt P (6,-2)

7. Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań :
{3x-y=1
{2x+2y=6

8. Ułóż tabelkę i narysuj wykres funkcji : y=3x²

1

Odpowiedzi

2009-12-09T23:07:03+01:00
1) Narysowalbym wykresy ale sa banalne. Wystrczy pod x podstawic dowlona liczne i zrobic wykres (BANALNE)
2) y=2x-3
0=2x-3
2x=3 / :2
x=1.5
3)
a) rosnaca
b) malejca
c) stala
4) JEST BANALNE
Wiecej mi sie ne chce xD