Odpowiedzi

2009-12-09T23:21:42+01:00
1.Podaj datę pierwszego rozbioru RP. Następnie wymień jego przyczyny.
Data: 1772 rok, traktat podpisano 5 sierpnia 1772 roku
Przyczyny:
-zaborcy chcą terytorium Polski z powodu dostępu do morza, gruntów i położenia geograficznego
-wojna domowa w Polsce
2.Poszukaj dodatkowych informacji na temat dokonań Komisji Edukacji Narodowej. Napisz krótką notatkę o jej działalności.

Organ władzy oświatowej powołany w Polsce przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.
Była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Została powołana dlatego, że do 1773 edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane i kontrolowane przez zakon jezuitów. System stworzony przez jezuitów funkcjonował sprawnie, ale cechował go swoisty konserwatyzm i nietolerancja religijna. W 1773 zakon jezuitów został nagle rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce zagroziło całkowitym upadkiem edukacji, ale też dało impuls do głębokich reform szkolnictwa.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T23:26:36+01:00
1. 1 rozbiór miał miejsce w 1772r.
Bezpośrednią przyczyną była wojna domowa, tzw. konfederacja barska, niemożność prowadzenia polityki protekcyjnej oraz niemożność nakłonienia króla do energiczniejszego zwalczania konfederacji.

2. całkowita reorganizacja oraz stworzenie od podstaw systemu szkół średnich, publikacja nowatorskich podręczników szkolnych, utworzenie seminariów nauczycielskich przy uniwersytetac, wprowadzenie historii Polski i historii naturalnej, wprowadzenie elementów wychowania fizycznego, zaczęto nauczać w języku polskim - nauka w języku łacińskim była zakazana, utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, reforma Akademii Krakowskiej i Wileńskiej.

Działalność Komisji jest trudna do przecenienia w historii Polski. Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wychowana przez Komisję kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po utracie przez RP niepodległości wychowując kolejne pokolenia względnie nowocześnie wykształconej młodzieży, dzięki której w ogóle przetrwała polska kultura i język.
2 5 2