Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T23:18:26+01:00
Dear Sir/Madam

I am writing to apply for the position of........(nazwa firmy) which was advertised in.......(miejsce znalezienia oferty np. in Tuesday's edition of The Daily Delegraph)

I graduated from........(nazwa i miejsce ukończonej szkoły np. Jagielloński University) in........ ( rok ukończenia) with a degree in........(zdobyte kwalifikacje np. Management Studies). I have been working as a........ (nazwa poprzedniego zajmowane stanowiska lub poprzednich stanowisk np. Accountant) since........ (od kiedy) for........(nazwa poprzedniego pracodawcy) which is based in........(miejsce siedziby firmy). Prior to this, I worked as a........ (nazwa poprzedniego zajmowanego stanowiska jeśli doświadczenie zawodowe obejmuje więcej niż jedno stanowisko) for......(nazwa poprzedniego pracodawcy) from........(data rozpoczęcia pracy) to........( data zakończenia pracy). I hold..........(dodatkowe uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy np. certificates in word - processing). I speak fluent .........(nazwy języka lub języków, którymi posługujemy się biegle np. German) and some.........(nazwa języka znanego w stopniu średnio zaawansowanym).

I am........(krótki opis charakteru i cech mogących przydać się na stanowisku, o które się ubiegamy np. patient, friendly, organised and able to cope in a crisis). As my references show........(krótki opis referencji np. I have been a very skilful worker in my last company).

I enclosed a copy of my CV and I would be glad to attend an interview in any time convenient to you.

Yours faithfully,
XYZ
1 5 1