Odpowiedzi

2009-12-10T00:07:17+01:00
Autorytarne:
państwo, w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności, udział obywateli w życiu politycznym podlega stałej kontroli i spowadza się do pewnych rytualnych zachowań i przyzwyczajeń, nie wynika z wewnętrznych przekonań, nie jest odzwierciedleniem poglądów politycznych czy społecznych. Ogranizacja państwa opiera się na silnej władzy wykonawczej w rękach jednostki obdarzonej dużym autorytetem i na rozwiniętym apatacie przymusu (wojsko, policja). Organy przedstawicielskie odgrywają w rzeczywistości drugorzędną rolę.

Totalitarne:
Jest największym zagrożeniem dla demokracji.
Istotą państwa totalitarnego jest powszechna kontrola wszelkich przejawów życia społecznego oraz postępująca, totalna indoktrynacja. Władza państwowa skupiona jest na w rękach jednej partii, nie ma więc mowy ani o zasadzie podziału władzy, ani o legalnie działającej opozycji. Interes jednosttki podporządkowany jest interesowi państwa i partii. Wobec osób przeciwnych takiemu państwu stosowany jest terror fizyczny i psychiczny (obozy koncentracyjne, więzienia, ośrodki przymusowej pracy, surowe prawo, deportacja).
Państwa dzielą się ze względu na ustrój totalitarny na unitarne i złożone
7 4 7