Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-06T19:03:10+02:00
Więc tak na początku służył jako pieśń patriotyczna Legionów Polskich we Włoszech . Była przez wieki śpiewana podczas powstania listopadowego , styczniowego , podczas wielkiej emigracji konsolidowało Polaków i podczas I i II wojny światowej .
Pierwsza zwrotka

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Opowiada o czasach zaborów kiedy to nie można było posługiwać się językiem polskim , literaturą, prasą, itd. Miała zadanie propagandowe , pokrzepiając rodaków do walki o ojczyznę.Była przejawem wiary w odzyskanie niepodległości .

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Ta zwrotka wyraża nadzieję jaką daje nam Bonaparte i Legiony polskie we Włoszech/Francji . Po III rozbiorze znaczna część żołnierzy wyemigrowała do Włoch/Francji . Sądzą że ich pomoc może przywrócić niepodległość .

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.


To właśnie Bonaparte i polskie legiony miały przejść przez Wisłę i Wartę . Bonparte już wtedy odnosił sukcesy militarne dlatego miał nam dać przykład jak zwyciężać . Była to nadzieja Polaków w tamtych czasach.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Czarnecki był polskim dowódcą wojskowym . Podczas potopu szwedzkiego pozostał do końca wierny królowi Janowi Kazimierzowi . Dawał przykład że polska mimo przeciwieństw losu może być jeszcze wolna .

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Ostatnia mówi o rodakach którzy nasłuchują powracających legionów by uwolnili państwo z okupacji. Odwołuje się do uczuć "Mówi zapłakany -" .
57 4 57